Kebmans blogg

Kina redder miljøet

Posted in Miljø, miljøvern, Nyheter, Politikk by kebman on 23/12/2009

«Slik saboterte Kina klimaavtalen«, skriver Dagbladet. Ironisk nok er det kanskje Kina som bidrar mest til miljøvern – tross ekstremt dårlige levekår og industri så miljøfarlig at det er helt latterlig.

Hvordan?

På grunn av deres politikk om kun ett barn per kvinne. Om hele verden innfører denne politikken ved lov, vil folketallet på jorden synke ganske så betraktelig. Og synker folketallet, synker forbruket. Og synker forbruket, ja, da minker miljøskadene. Selv uten at vi foretar oss noe som helst annet enn å innføre ett-barnspolitikk, vil miljøfordelene være så fordelaktig at det langt på vei overskygger mange andre tiltak.

Når det er sagt er det selvsagt uredelig av Kina å være så arrogante som de var på klimamøtet i København. Det skader jo ikke akkurat å være litt samarbeidsvillig, spesielt siden det er nettopp deres miljøfarlige industri og måten de ofrer ekstremt billig arbeidskraft som gjør at det går så bra med landet nå. Ikke spesielt sosialt av dem…