Kebmans blogg

-For lav terskel for tvangsmedisinering av deporterte

Posted in Helse, Norway, Politikk by kebman on 08/07/2009

Det mener Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Dette uttaler han til VG som kommentar til en rapport som blant annet forteller om asylsøkere i politiets varetekt som forsøker å ta sitt eget liv med å skjære seg opp med barberblad før utreise, og som så ble gitt beroligende sprøyte av leger.

Ja, kan vi ikke bare la de deporterte få lov å ta sine egne liv? Så sparer vi utgiftene til både medisinering og flybillett… Makan!

Eller hva foreslår Tjessem at man kan gjøre istedenfor?

Jeg synes både at politi og leger handler forsvarlig når de setter beroligende på deporterte som får panikk eller setter seg til motverge. Det er som regel en meget god grunn til at de blir deportert.