Kebmans blogg

Kopirettighetssmafiaen får passe havren

Posted in Økonomi, Fildeling, Kultur, Nyheter, Penger, Politikk by kebman on 07/02/2010

Arbeiderpartiet lar bukken får passe havren: Kun kopirettighetssmafia invitert til gruppe om endring av norsk kopirett.

Det Kongelige Kulturdepartement ønsker å opprette en gruppe som skal behandle spørsmål rundt fildeling. Målet er å få på plass noen råd og tips til revisjonen av åndsverkloven som nå er i gang, derfor har de sendt ut en invitasjon for å få tilbakemelding på dette området. Merkelig da at kun grådige bransjeforetak ble spurt om å delta. Denne loven går ut over langt flere enn de som direkte tjener penger på å skape kunstig etterspørsel etter kultur.

Hva med alle de andre?

Hva med alle de som i dag laster ned i bøtter og spann, men som loven gjør til forbrytere? Deg og meg og de fleste som har tilgang til internett gjør det i Norge. Hva med oss?

Hvorfor ble ikke vi invitert?

Var det ikke vi som stemte frem Arbeiderpartiet ved valget? Er det ikke oss en eventuell revisjon kommer til å gå mest ut over?

Og hvorfor skal kopirettsmafiaen behandles med silkehansker? De står for en forretningsmodell som er i ferd med å dø. Hvorfor skal de holdes kunstig i live?  Hvorfor skal bare de få lov til å påvirke hvordan den nye loven blir? Hvorfor skal bare de ha gleden av å generere subsidier med en ensidig og urettferdig lov?

Hvorfor lages det ikke en lov som gagner oss alle? Som lar private mennesker få større frihet, og som heller regulerer bruk til økonomisk vinning? Hvorfor lages det ikke en lov basert på den originale idéen bak Copyright, nemlig som et incitament til å skape og spre mer kultur?

Slik det er i dag brukes kopirett kun til å oppnå mest mulig kontroll av de få (kopirettighetsmafiaen) over de mange (konsumentene), og atpåtil setter kopirettsmafiaen press på regjeringen til å få mandat til å drive med privatetterforskning og snoking i private anliggender og data for å opprettholde denne kontrollen! De jobber i dette øyeblikk for å få lov til å ransake og misbruke DINE dataspor akkurat som det passer dem. Ikke bare det, men de ønsker i siste instans å ha muligheten til å straffe ulovlige fildelere som de finner det for godt uten at hverken politi eller rettsapparat settes inn. Er det virkelig ingen som ser at dette er på lik linje med å la pårørende til offeret få straffe mordere? Eneste resultatet er lynsjing og en totalt urettferdig rettsprosess, men dette er hva som kommer til å bli virkelighet om kopirettighetsmafiaen får det som de vil, og derfor er det nå veldig viktig at regjeringen nå får av  skylappene og begynner å forstå hva det er de egentlig er i ferd med å gjøre.

Dette er bare noen av de tingene jeg lurer på, og jeg håper Kulturdepartementet også lar flere enn kopirettighetsmafiaen få være med å påvirke hvordan denne loven skal bli. Denne loven skal tross alt beskytte flere enn grådige og bakvendte bransjeforetak med en forretningsmodell som er helt avlegs.

Også Canada ser i disse dager på hvordan kopirettighetslovene kan endres til det bedre. Det er helt klart at de kan ses på som et forbilde på hvordan de har håndtert dette. Se bare på informasjonssiden de har opprettet – som helt klart søker tilbakemeldinger fra hele folket, og ikke bare en liten gruppe grådige mennesker. Ta bare en titt på hjemmesiden deres, om du vil. Den kommer på engelsk og fransk: Copyright Consultations.

En raritet i invitasjonsbrevet som sier mye om vår tidsalder er for øvrig at «likestilling» – det vil si tvungen kjønnsløshet – overstyrer kravet til kompetanse i innkallelsen. Det skal være 50/50 kvinner og menn i rådet, uansett de faktiske egenskapene og den faglige kunnskapen til medlemmene.
Dette er selvsagt ikke likestilling, men kjønnsfascisme – men dette er jo et helt nytt blogginnlegg.

Kina redder miljøet

Posted in Miljø, miljøvern, Nyheter, Politikk by kebman on 23/12/2009

«Slik saboterte Kina klimaavtalen«, skriver Dagbladet. Ironisk nok er det kanskje Kina som bidrar mest til miljøvern – tross ekstremt dårlige levekår og industri så miljøfarlig at det er helt latterlig.

Hvordan?

På grunn av deres politikk om kun ett barn per kvinne. Om hele verden innfører denne politikken ved lov, vil folketallet på jorden synke ganske så betraktelig. Og synker folketallet, synker forbruket. Og synker forbruket, ja, da minker miljøskadene. Selv uten at vi foretar oss noe som helst annet enn å innføre ett-barnspolitikk, vil miljøfordelene være så fordelaktig at det langt på vei overskygger mange andre tiltak.

Når det er sagt er det selvsagt uredelig av Kina å være så arrogante som de var på klimamøtet i København. Det skader jo ikke akkurat å være litt samarbeidsvillig, spesielt siden det er nettopp deres miljøfarlige industri og måten de ofrer ekstremt billig arbeidskraft som gjør at det går så bra med landet nå. Ikke spesielt sosialt av dem…

Svineinfluensa er Big Business

Posted in Økonomi, Helse, Konspirasjonsteorier, Penger, Politikk by kebman on 29/10/2009

Ikke bare er Svineinfluensa Big Business, men det er skitten og korrupt business som utnytter godtroende mennesker med en irrasjonell frykt for døden.

I skrivende stund sitter jeg og snørrer og sannsynligvis er det svineinfluensaen som brer seg over min magre kropp. Klart, det er kjipt, men jeg finnes ikke panikkslagen, og til nå ser det ut til å gå bra. Selvsagt vil det da være ekstra ironisk om jeg nå dør på grunn av dette, men det får stå sin prøve.

Siden april har det dødd 1000 personer i USA. Det er cirka seks måneder. Det syntes jeg var et interessant tall, så jeg gjorde litt enkel prosentregning.

Regnestykke

Variabler:

  • Befolkning i Norge: 4.840.931
  • Befolkning i USA: 307.784.000
  • Dødsfall fra introduksjonen av sykdommen og i løpet av ca seks måneder i USA: Ca 1000 amerikanere siden april.
  • I Norge har vi nå 13 dødsfall siden mai.

Dermed er det bare å begynne å regne ut.

Befolkningen i Norge / Befolkningen i USA * 100 = 1,6
Vi har altså en befolkning som tilsvarer 1,6 prosent av befolkningen i USA. Greit å vite.

1000 * 1,6 / 100 = 15,7
Vi deler altså 1000 amerikanske dødsfall på prosentsatsen for Norge, og får antall nordmenn vi kan vente at dør i løpet av en lik seksmåneders periode – gitt helt like forhold.

Oppsummering

Vi kan forvente at det – gitt helt like forhold – kommer til å dø ca 16 nordmenn i løpet av en periode på seks måneder fra introduksjonen av Svineinfluensa. Foreløpig er vi i måned 5 og dermed kan vi altså slutte oss til at vi nå, med 13 dødsfall, er i rute i forhold til utviklingen av sykdommen.

Var ikke dette enkelt, folkens? Jeg har bare testet det ut på USA, som jeg vet fører god statistikk på disse tingene, men test gjerne ut på andre land også. Selvsagt er dette en ganske unøyaktig metode, men den funker for å gi et grovt overslag. Det er jo også morsomt å se hvor godt det faktisk stemmer med dagens situasjon.

La meg sette det hele i litt bedre kontekst.

Dødelighet på grunn av vanlig influensa

Når vi nå vet at det dør over 1000  nordmenn hvert år av vanlig influensa, da virker liksom ikke tallet 16 så veldig imponerende lenger. Jada, jeg vet det bare er 16 i løpet av seks måneder, og 1000 i løpet av et helt år, jeg er ikke dum – men hvor mange flere kan det dø i løpet av nye seks måneder?

Sannsynligvis er sjansen større for at du sparer livet ved å bruke bilbelte på vei til jobben enn om du velger å ta vaksine mot Svineinfluensa. Det dør tross alt over 250 nordmenn i trafikken hvert år. Klart, er du i risikosonen, så burde du ta vaksinen. Og selvsagt kan vi ikke ha stort sykefravær innen helsevesenet under en epidemi, så disse må også vaksineres. Jeg tror faktisk vaksinen er helt trygg. (***** Her tok jeg dessverre stygt feil, og konspirasjonsteoretikerne hadde rett – vaksinen var direkte skadelig.) Det er ikke poenget i det hele tatt, egentlig.

Big Business

Men her er det som virkelig plager meg med denne sykdommen. Det er forbanna big business. Når et selskap får enerett til å selge MILLIONER av enheter til et land, da tjener dette selskapet MILLIARDER.* Ser dere den? Dette er for farmasiselskapet alene. Så kommer legestanden som tar profitt i fra videresalg, og som selvsagt lever godt om det blir panikk i befolkningen. Det er bare god markedsføring det

Politikere kan også leve godt på dette, ved å tilby «redningen» til folket, og uten å dempe panikken, komme med beroligelser om at «Joda, vi har kjøpt inn vaksine for deres skattepenger». For noe VÅS!

Blandede signaler fra legestanden bidrar til å opprettholde panikken. Det holder liv i tabloidpressen, som egentlig bare er glade til, siden ingenting selger flere aviser enn hysteri.

De fire profitørene

Det er fire grupper som tjener på dette hysteriet.

  1. Farmasiselskapene og legemiddelindustrien, selvsagt
  2. Legestanden som administrerer salg og hjelp
  3. Politikerne som administrerer bruk av skattepenger for å «redde befolkningen»
  4. Tabloidpressen som selger mer jo større krisen er

Ingen av disse er egentlig interessert i å minke hysteriet, og her er hvorfor.

Legemiddelindustrien

Farmasiselskapene ønsker å påvirke regjeringer til å gjøre STORE innkjøp. Dette er de selvsagt villig til å gjøre MYE innsats for å få til. De påvirker aktivt legestanden igjennom kampanjer, og mye har allerede vært skrevet om hvordan dette foregår, og hvor skittent dette er, til nå, så jeg trenger vel ikke si særlig mye mer.

De påvirker også politikere i krisetider, siden det da er viktig å «redde befolkninger». Dette er BIG business, og får de først en kontrakt i et land, kan de nærmest tenke på et tall, og så håve inn hvor mye de enn ønsker, så lenge de klarer å produsere nok medisin.

Legestanden

Legestanden er selvsagt kjøpt og betalt av legemiddelindustrien. De har allerede skyhøy lønn, men i krisetider, uansett om det er en faktisk krise eller ikke, kan de sette seg på bakbena om de føler at de ikke får nok betalt. Aftenposten-artikkelen er et godt eksempel på dette, så heldigvis er det noen som skriker ut.

Politikere og regjering

Denne gjengen har egentlig ikke filla peiling på epidemologi og sykdomsforløp, og er derfor avhengig av uavhengige kilder for å sanke inn god informasjon om hvilken strategi de bør velge. Dette er det LITE av i Norge, og spesielt de rikeste organisasjonene spytter inn MYE penger for å lobbyere politikere til å ta avgjørelser som er fordelaktig for legestanden og legemiddelindustrien. Dette kan de gjøre med enkelt «forsikringssalg», hvor de fritar seg selv for ansvar og heller sprer frykt for hvordan fremtiden kan utarte seg. «Bedre å kjøpe vaksine av oss, enn å risikere Svartedauden v2.0,» ikke sant? Her er politikere relativt lett å påvirke, spesielt siden de mangler et system av virkelig uavhengige helseinformasjon.

Når de endelig har gått til innkjøp av legemidler, og i tillegg brukt MILLIARDER på det, har det selvsagt ingen hensikt å på noen måter prøve å stoppe eventuelt hysteri, for Gud forby, da kunne jo noen av velgerne kanskje klage på at pengene var brukt feil – det er jo tross alt snakk om MILLIARDER! Det ville jo vært intet mindre enn en SKANDALE! Dermed er det enkelt å legge seg på en linje hvor man ikke forsøker å dempe hysteriet nevneverdig med offentlige uttalelser, rett og slett fordi det redder ræva til politikere som forvalter våre skattepenger på en helt uforsvarlig måte.

Når det er sagt, så ser jeg nå at det stort sett kun er vaksine til risikogruppen, og i så fall har regjeringen gjort riktig, etter min mening. Det er tross alt en sykdom som er mye mindre farlig enn vanlig influensa vi snakker om her, og da trengs egentlig ikke mer.

Tabloidpressen

Tabloidpressen er jo tabloidpressen. Med en gang de begynner å trykke kritiske nyheter som faktisk går til bunns i om sykdommen er så farlig som alle skal ha det til, så sager de egentlig av inntektsgreinen de sitter på, for kritisk journalistikk er jo tross alt kjedelig… Heldigvis har dette i løpet av denne «krisen» gitt en på trynet til aviser som VG og Dagbladet da folk etterhvert har begynt å klage høylydt på krisemaksimering og hysteri som bedrives i disse engang gode avisene.

Men at tabloidpressen nører opp under hysteri, er jo gammelt nytt og noe vi egentlig kan vente. Det som egentlig er mye mer skremmende er den ukritiske holdningen pressen har til legemiddelindustrien og regjeringens håndtering av denne. Når man tenker på hvor høyt snitt man må ha for å komme inn på journalisthøgskolene i Volda og i Oslo, er må det jo være en fallitterklæring å få jobb i aviser som ikke bryr seg en døyt om å være kritisk.

Krisen er over

Heldigvis ser det ut som hysteriet snart er over, og ikke på grunn av disse fire. Det er rett og slett et resultat av vi nå har fri tilgang til informasjon igjennom Internett. Så hurra for fri flyt av informasjon. Forresten, la gjerne dette være en påminner om at vi må kjempe for et fritt Internett. Det er nemlig grunnen til at også du irriterer deg over det teite hysteriet som er laget ut av denne egentlig helt ufarlige sykdommen.

Post

* I ettertid skjønner jeg at det har vært brukt ca 650 millioner kroner på selve vaksineinnkjøpet, dvs. ca 9 millioner brukerdoser. Ikke milliarder, altså, men ille nok. Totalkostnaden kommer uansett over en milliard for staten.

Det som virkelig slo til, var min lille matematisk utregnede spådom.

** Per februar 2010 tar svineinfluensaen stadig færre liv. Grunnen er selvsagt at folk har blitt resistente, både på grunn av vaksine, men mest av alt på grunn av naturens gang. I vaken av «pandemien» har WHO sagt at de vil revurdere bruken av ordet «pandemi», og en ny skandale avslørte at hele verden står igjen med overskudd av tusenvis, kanskje millioner, av vaksinedoser.

*** – Faren ved svineinfluensa ble overdrevet skriver Forskning.no i dag 14. oktober 2010. Kom jo ikke akkurat som en bombe…

**** 4. januar 2011: I’m just saying… Influensavaksiner har nesten ingen effekt

***** 25. november 2016: Har betalt 233 millioner i erstatning for svineinfluensavaksinen

 

Sikkerhet på flyplasser

Posted in Konspirasjonsteorier, Kriminalitet, Politikk, Reise, Sikkerhet by kebman on 17/07/2009

Proffesjonelle banditter herjer på Gardermoen står det å lese på  Dagbladet.no. Mens en hel hær av sikkerhetsvakter mistenker alle reisende for å være potensielle terrorister, går altså de virkelige bandittene fri… Snakk om feilprioritering!

-For lav terskel for tvangsmedisinering av deporterte

Posted in Helse, Norway, Politikk by kebman on 08/07/2009

Det mener Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Dette uttaler han til VG som kommentar til en rapport som blant annet forteller om asylsøkere i politiets varetekt som forsøker å ta sitt eget liv med å skjære seg opp med barberblad før utreise, og som så ble gitt beroligende sprøyte av leger.

Ja, kan vi ikke bare la de deporterte få lov å ta sine egne liv? Så sparer vi utgiftene til både medisinering og flybillett… Makan!

Eller hva foreslår Tjessem at man kan gjøre istedenfor?

Jeg synes både at politi og leger handler forsvarlig når de setter beroligende på deporterte som får panikk eller setter seg til motverge. Det er som regel en meget god grunn til at de blir deportert.

Iranske snikskyttere

Posted in Konspirasjonsteorier, Nyheter, Politikk by kebman on 18/04/2009

Slik kamuflerer iranske snikskytter seg, kan VG fortelle. Merkelig da at de bærer på Kalashnikov AKM, et av verdens minst nøyaktige automatvåpen. Når man tenker på hvor ofte disse skogtrollene kommer til å bomme på lengre avstand, er det ikke rart at de trenger god kamuflasje. Eller har kanskje Ahmadinejad egentlig utviklet en ny soldattype som er så stygg i dagslys at de ikke kan vises for andre enn fienden?

Mysteriet David Weiss

Posted in Konspirasjonsteorier, Nyheter, Politikk by kebman on 04/04/2009
Hvem er det som konspirerer?

Hvem er det som konspirerer?

Det slår meg at noen definitivt har ønsket å svekke forholdet mellom Norge og Israel med uttalelsene fra «David Weiss», fiktiv offiser i Forsvaret, i Aftenposten, VG og Dagbladet – noe som igjen førte til store oppslag i Israelsk media og blant annet Jerusalem Post. Gitt nyårets store anti-Israelske demonstrasjoner har det uten tvil vært svært effektivt. Norge blir her offer for et internasjonalt maktspill det ikke er mulig å spore årsaken til eller å finne ut av hvilket motiv som egentlig ligger bak.

Ting man må spørre seg er, hvem vinner på slike uttalelser? Hvis dette fører til at USA og Israel begynner å utøve press på Norge for å rette på tilstander som ikke eksisterer, eller at de trekker seg fra samarbeid med oss… Hvem har noe å vinne på det?

I første omgang fører det til at Norges renommé i Israel blir dårligere, og at Norges posisjon som nøytral part i konflikten mellom Israel og Palestina svekkes kraftig. Regionalt i Israel kan det godt tenkes at det er mange krefter som ønkser andre til å mekle i konlflikten.

Selv om Forsvaret nå avkrefter David Weiss sin eksistens, tror jeg skaden allerede har skjedd. Kanskje er kjører Jerusalem Post saken om Forsvarets benektelse av Weiss’ eksistens – men hvem kommer til å tro på det?