Kebmans blogg

Norsk oppsett i InDesign

Posted in Design, Programvare, Typografi by kebman on 24/01/2012

Standardinnstillingene til InDesign er ikke norske, noe som gjør at hurtigtastene ikke fungerer slik de skal. Dette fører også til mange feil i dokumentene dine. Her er en kort innføring i hvordan du får norsk oppsett til InDesign CS5.

Start InDesign uten å åpne noen dokumenter.

1. i toppmenyen, gå til:
Edit > Keyboard Shortcuts > Set: [Default Norwegian]
Trykk OK

Bilde av meny

Denne sier seg litt selv, men nå kan du altså bruke Cmd + for å forstørre og Cmd – for å forminske.

2. i toppmenyen, gå til:
InDesign > Preferences > Dictionary
> Language: Norwegian
> Double Quotes: «»
Trykk OK

Veldig viktig, sidne vi bruker gåsøyner i Norge, og ikke engelske hermetegn. I tillegg påvirker språket hvilke regler som brukes for å dele ord riktig.

3. i toppmenyen, gå til:
InDesign > Preferences > Autocorrect
Language: Norwegian
Trykk OK

NB! Trenger importering av en norsk ordliste, men fortsatt verdt å gjøre.

3. i toppmenyen, gå til:
Layout > Margins and Colums
> Top, Bottom, Inside, Outside: 15 mm (15 + Tab)
> Gutter: 5 mm
Trykk OK

4. i toppmenyen, gå til:
Object > Text Frame Option
> Gutter: 5 mm

Generelt kan du sette flere innstillinger til hele tall, og dermed norske millimetermål, men dette kommer an på hva du vil oppnå og hvilke mål trykkeriet du skal sende dokumentene dine til bruker.

5. Sett Work Space til Advanced

6. trykk på Paragraph Styles for å få frem fane-boksen. Klikk på høyre hjørne i boksen for å få frem menyen. Velg så:
Style Options… > Advanced Character Formats
> Language: Norwegian
Trykk OK

Meny i fane

7. i toppmenyen, huk av:
Window > Application Frame

Dette gjør at du får en grå bakgrunn i programmet, og slik rydder opp bakgrunnen som fort blir ganske kaotisk uten dette.

Nå har du satt de fleste innstillingene du trenger for norsk oppsett globalt, slik at det vil være i effekt på alle nye dokumenter du oppretter. Merk at gamle dokumenter ofte vil ha lagret visse ting fra det gamle oppsettet, slik som engelsk orddeling, og det må du rette manuelt for hvert dokument.

NB! Denne guiden er hovedsaklig for Mac-brukere, men vanligvis brukes Cmd på Mac akkurat som Ctrl på PC.

CSS syntaks

Posted in Teknologi, Webdesign by kebman on 09/11/2011

Et lite oppslag på hvordan CSS skal skrives.

Overordnet syntaks

Engelsk: selectors {declarations}
Norsk: velgere {deklarasjoner}

CSS består av velgere og deklarasjoner. Velgeren består av de  HTML-elementene man ønsker å velge. Deklarasjonene består av de designforandringene man ønsker å gjøre på valgte element, avgrenset av krøllparenteser.

HTML-elementer man kan velge er alle taggene, samt visse attributter og pseudoklasser.

Underordnede HTML-elementer arver design laget for overordnede HTML-elementer, så gjør du tekstfargen til body rød, vil også tekstfargen til p og h1 bli rød.

Generell syntaks

Engelsk: selector {property: value;}
Norsk: velger {egenskap: verdi;}

Som du kan se består hver deklarasjon av en egenskap og en påfølgende verdi. Hver deklarasjon skal avsluttes med semikolon.
Det finnes mange egenskaper du kan forandre design til. Farge (color) er bare én av dem. Sjekk ut W3Schools for mer om det.

Eksempel

h1, h2 {color: red; font-family: verdana, sans-serif;}

Her er elementene h1 og h2 valgt. Deretter er egenskapene «farge» (color) og «font familie» valgt og gitt en nye verdier. Som du ser kan man velge flere HTML-elementer, og velge flere egenskaper man gir nye designverdier.

Krøllparentes

På Mac trykker du shift+alt+( for å få krøllparentesen {. På PC trykker du AltGr+(.

NB! CSS skrives på American English, og derfor brukes f.eks egenskapen color (am. eng.) og ikke colour (brit. eng.).