Kebmans blogg

Liberalistiske maktmekanismer

Posted in Internett, Kriminalitet, Politikk by kebman on 12/04/2011

At motorganisasjoner oppstår som følge av at visse tar over for mye makt i samfunnet er en naturlig følge av liberalismen, spesielt om denne makten tas på illegitimt vis. Skjer det, vil det også åpne for bruk av «ulovlige» aksjonsformer som sivil ulydighet, slik det for eksempel er fremført av motorganisasjonen Anonymous. De er kun en reaksjon på illegitim overtakelse av makt, og er dermed en legitim aksjonsform mot urett utført av en større makt.

Relevante saker:

Samme gjelder arbeiderorganisasjoner vs. arbeidsplasser som tiltar i størrelse. Erkekapitalister ønsker at det ikke skal være en del av liberalismen, men de tar feil. Liberalismen er der for at folk skal kunne ha personlig frihet, og slik at de med stor makt ikke skal kunne tråkke over grunnleggende og åpenbare friheter i samfunnet. Ervervelse av markedsandeler er også ervervelse av makt, og derfor må organisasjoner som lever av slike ting også akseptere konkurranse, men ikke bare av andre som ønsker å ta i bruk av samme markedsandel, men også organisasjoner som har andre hensyn.

Skal grunnleggende friheter bevares, ja, da må organisasjoner som vokser seg «for store» godta å la seg hakke på av mindre organisasjoner og motorganisasjoner. Det er en av de mekanismene som er der for at visse ikke tar til seg urettmessig mye makt.

Sikkerhet på flyplasser

Posted in Konspirasjonsteorier, Kriminalitet, Politikk, Reise, Sikkerhet by kebman on 17/07/2009

Proffesjonelle banditter herjer på Gardermoen står det å lese på  Dagbladet.no. Mens en hel hær av sikkerhetsvakter mistenker alle reisende for å være potensielle terrorister, går altså de virkelige bandittene fri… Snakk om feilprioritering!