Kebmans blogg

Hvordan enkelt kryptere meldinger med offentlige nøkler

Posted in Data, Internett, Konspirasjonsteorier, Programvare, Sikkerhet, Teknologi by kebman on 19/02/2014

Aldri før har kryptering vært viktigere. Derfor har jeg laget en noen jukselapper for hvordan enkelt bruke ett av de ledende krypteringsprogrammene for å sende og motta krypterte meldinger sikkert over nett. På sikt vil det komme en mer inngående tutorial, men dette burde få deg i gang.

Kryptering med offentlige nøkler fungerer sånn her: Om du vil motta filer sikkert, så oppretter du et nøkkelpar med en offentlig og en privat nøkkel. Den offentlige nøkkelen sender du til dine kompiser eller kollegaer. De kan nå bruke den til å kryptere sine meldinger til deg. Det kule her er at disse meldigene nå kun kan dekrypteres med din private nøkkel. Derfor er det selvsagt viktig at du også holder din private nøkkel hemmelig.

For å sende en fil sikkert til en venn, må du bruke din venns offentlige nøkkel til å kryptere filen før du sender den. Nå kan bare din venn dekryptere filen, og ingen andre.

Datatilsynet krever ved lov at persondata og ting som er unntatt offentligheten krypteres etter visse standarder før det sendes over nett. Det fine er at denne krypteringsmåten langt overstiger Datatilsynets krav, dermed kan du trygt bruke det til å sende slike data med.

Her er instruksjonene:

Jukselapper for GNU Privacy Guard (Kleopatra)

 1. Last ned GNU Privacy Guard fra http://www.gnupg.org/ (det er gratis)
 2. Installer programmet
 3. Hvordan opprette et privat/offentlig nøkkelpar
  1. Åpne Kleopatra
  2. I menyen, velg File > New Certificate…
  3. Velg Create a personal OpenGPG key pair
  4. Skriv inn ditt fulle navn og din e-post
  5. Skriv inn et passord. NB! Dette er det viktigste steget!
  6. Gå videre og sjekk at alt er riktig.
  7. Eksporter nøkkelen. Huk av ASCII Armor slik at den blir enklere å sende over nettet.
  8. Gjør den offentlige nøkkelen din tilgjengelig for dine venner
 4. Hvordan importere en offentlig nøkkel…
  1. …om du må merke og kopiere en offentlig nøkkel:
   1. Merk og kopier en offentlig nøkkel fra nettet eller i en e-post
   2. Lagre den i en egen fil, og pass på at filendelsen er «.gpg». NB! Husk også hvor du lagrer den!
   3. Åpne Kleopatra
   4. I menyen, velg File > Import Certificates…
   5. Finn filen legg den inn
  2. …om du laster ned eller får tilsendt en fil med en offentlig nøkkel:
   1. Lagre filen på et sted du husker (nedlastinger, f.eks)
   2. Åpne Kleopatra
   3. I menyen, velg File > Import Certificates…
   4. Finn filen og legg den inn
 5. Hvordan kryptere en fil med en offentlig nøkkel
  1. Åpne Kleopatra
  2. I menyen, velg File > Sign/Encrypt Files…
  3. Velg filen du vil kryptere (eller signere)
  4. Klopatra spør hva du vil gjøre; huk av Text Output (ASCII Armor) og trykk Next
  5. Legg til (Add) den offentlige nøkkelen du ønsker å kryptere med
  6. Du vil få en advarsel om at bare mottakeren av filen vil kunne dekryptere den. Trykk Continue.
  7. Den krypterte filen lagres med samme navn som originalen, men med filendelsen «.asc»
  8. Bare eieren av den private nøkkelen kan nå dekryptere filen så kopier innholdet i filen og send over nettet, eller legg hele filen med som vedlegg i en e-post
 6. Hvordan dekryptere en fil med din private nøkkel
  1. Lagre mottatt fil, eller opprett en ny fil, kopier det krypterte innholdet inn i den, og lagre den med filendelsen «.gpg»
  2. Åpne Kleopatra
  3. I menyen, velg File > Decrypt/Verify Files…
  4. Finn den krypterte filen
  5. Velg hvor du vil at den dekrypterte filen skal havne
  6. Trykk på Decrypt/Verify
  7. Du kan nå åpne den dekrypterte filen der du la den

Oppstandelsen

Posted in animasjon, Design, Dramaturgi, Foto, Fotografi, Konspirasjonsteorier by kebman on 11/10/2013

Denne bildeserien er basert på en oppgave fra pedagogikkstudiet hvor målet var å fortelle en historie med fem bilder. Her har jeg valgt å presentere Director’s Cut av oppgaven, og har dermed tatt med fire bilder ekstra. Foreleseren valgte å kalle serien for ‹Oppstandelsen›, og det synes jeg var et så bra navn at jeg valgte å vrake min originale tittel, «Student».

Going to School - Waking Up

Going to School - Shower

Going to School - Nickers

Going to School - Pants

Going to School - Food

Going to School - Shoes

Going to School - Public Transportation

Going to School - On the Bus

Going to School - Finally There

I ettertid er jeg litt lei meg for at jeg ikke fikk med en hånd på skoen, men jeg tenker å rette på det i «Oppstandelsen Part Deux».

Nytt kristendomsfag bryter med all logikk

Posted in Konspirasjonsteorier, Nyheter, Politikk by kebman on 01/10/2013

Nytt kristendomsfag kan bryte menneskerettighetene, hevder TV2.no. Ikke bare det, men det bryter med all logikk. Denne saken fikk meg derfor til å lure på hva det egentlig er RLE går ut på for tiden.

Det er faktisk veldig konkret. Kompetansemålene (de tingene kompetansen til eleven blir målt etter) står som bullet-points i læreplanen. Her er for eksempel kompetansemålene for 1.-4. klasse på barneskolen: Læreplan i religion, livssyn og etikk – kompetansemål.

Som man kan se ut fra kompetansemålene i denne planen, har kristendom allerede en større og mer omfattende del av kompetansemålene enn de andre religionene. I tillegg dekker også kompetansemålene for både jødedom og islam viktig kompetanse innen kristendommen, og motsatt. Så hva vil det si at kristendom får en større del av RLE-faget?

Jo, det vil si at det blir plass til færre kompetansemål innen de andre religionene – og filosofi og etikk, som Utdanningsdirektoratet i sin visdom har funnet det klokt å samle sammen med religion…

Men hva skal man skjære vekk, da? Hva om man slår sammen målene for islam og jødedom med kristendom? Hva om man fjerner buddhisme og hinduisme? Det er jo så få som driver med det i Norge uansett… Eller hva med å få Filosofi og etikk ut av religionsfaget, som jo stort sett er et samfunnsfag uansett, og få filosofien inn som eget fag? Den fortjener jo tross alt litt bedre plass enn det den får i dagens skole, eller? Jeg tror ikke jeg klarer å dekke alle alternativene. Det er ikke min jobb heller, men jeg ser at debatten går friskt for seg. Bare på TV2 sine debattsider har det kommet mange forslag.

Argumentasjon for at vi burde ha kristendom som en større del av RLE-faget:

Kristendom er en del av vår kulturarv, og fortjener derfor mer plass innen RLE

Selvsagt er kristendommen en viktig del av norsk historie, noe som gjenspeiles godt i læreplanene for både nyere og eldre historie. Men dette svarer jo ikke på om det er viktig å vite innholdet i sentrale verker innen kristendommen, som er va RLE går ut på.

Kristendom har den beste moralen og etikken, og derfor bør vi ha mer kristendom

Dette er rett og slett tull. Jeg tror ikke jeg vet om noen bok som har flere moralske selvmotsigelser i seg enn nettopp Bibelen. Igjen gir dette seg ut i utspredt bruk av dobbeltmoral, noe som heller ikke er bra.

De fleste andre religioner vil hevde at de har en bedre etikk og moral enn kristendommen igjen, og når man ser hva som utløser «dårlig moral» har det ofte lite med reglene som ligger til grunn, men heller mer med utøvelsen av disse.

La meg minne om at det ikke bare finnes muslimske ekstremister der ute. De er også kristne, eller endog buddhistiske! Vi har også hatt kristne konflikter i nyere tid, slik som konfliktene om irsk og baskisk frigjøring – og ikke minst krigen i tidligere Yugoslavia.

Nei, det vi bør ha mer av, er filosofi og etikk uavhengig av religion. Moral og etikk innen religion har nemlig en tendens av å 1) gå på bekostning av andre religioner, eller de som ikke tror, 2) gå på bekostning av evnen til å tenke selv, og 3) gå på bekostning av viten om at det faktisk rent logisk lønner seg bedre å oppføre seg godt i et samfunn, enn ondt – og det helt på tross av religion (kristendommen inkludert)! Ikke minst er filosofi faktisk nyttig innen studier og i arbeidslivet (med mindre du skal bli prest).

Mer kristendom vil skyve vekk annen religion, noe som er bra siden annen religion utvanner vår kultur

Vi har en kultur for at norske og protestantiske prester er de snilleste onklene i familien. Ikke har de særlig mye å si i norsk sekulært dagligliv lenger heller. Da er det i det minste litt mer futt i imamene. Sjansen er uansett svært liten for at de som allerde er kristne slutter å være det, eller at de som er etnisk norske plutselig omvender seg til muslimer fordi annen religion liksom skyver vekk norsk kultur. Hele dette argumentet har derfor mye mer med fremmedfrykt å gjøre enn faktiske forhold; at vi slipper inn ikke-vestlige innvandrere i hopetall uten å stille krav til dem. Men seriøst, jeg synes heller vi skal kreve av dem at de lærer seg norsk og tar inn over seg norsk kultur enn at vi tvinger dem til å lære Det nye testamentet. Om det er etikken eller moralen du er redd for, se avsnittet over.

Dramaturgisk kritikk av en dokumentarfilm

Posted in Journalistikk, Konspirasjonsteorier, Media, Politikk by kebman on 01/05/2011

Uncovered: The Whole Truth about the Iraq War (2003): De første fire minuttene er det bare tittelen som lover noe bra. Starten søker bare å kredibilitet og autoritet til ekspertene med en «CV-roll» i starten. Det eneste til å fortelle oss hva filmen handler om er tittelen.

Og dette ble laget for TV? Det blir ikke gjort noen forsøk på å diskutere problemstillingen. Det blir knapt gjort noe forsøk på å vise dramaet. Den har en så kjedelig start som det er mulig å ha for en dokumentar, og vi blir essensielt lovet en film med talking heads som mener ting, istedenfor harde fakta.

Først etter nesten fire minutter får vi en kavalkade med lydklipp av påstandende for bakgrunnen til krigen, over en retningsløs montage av arkivbilder fra krigen.

Endelig, etter fem minutter, begynner en av ekspertene i form av at talking heads å fortelle om den løgnaktige rasjonaliseringen bak krigen. ENDELIG noe som er verdt å se på, og noe man kan forvente fra en dokumentarfilm om krigen så tidlig som i 2003. Men hvorfor bruke fem minutter på å komme til saken? Her kunne det vært brukt ti sekunder.

Det er ikke før etter elleve minutter, langt etter at premisset for filmen burde vært satt, at noen av de snakkende hodene engang begynner å nevne den virkelige hjernen bak krigen; de neokonservative. I alle fall er dokumentaren i gang da, og det er interessant å se på hva ekspertene sier, selv om det er mye som kunne vært gjort bedre i denne filmen.

Forresten, hva er greia med bakgrunnsmusikken som går under alle snakkefjesene? Teknisk er dette lettvindt møl som er slengt i sammen. Forhåpentligvis har filmskaperne hatt veldig dårlig tid og et tungt skjema å fylle. Innholdet er nemlig unektelig interessant. Det er bare filmatisk veldig dårlig utført.

Joda, det er nok en bra film, så lenge du kan se bort fra starten, men så er det også en så dårlig start på en dokumentar at det er helt kriminelt.

For øvrig kan det virke som om konklusjonen er at «vi gikk til krig for ingenting», som en av de snakkende hodene påstår. Det er jo selvsagt feil, siden Irak er et viktig strategisk oljeland i midtøsten. Å ta over landet, eller i det minste destabilisere det, har nok gjort mye for å temme oljeprisene fra regionen, og ikke minst gitt amerikanskje selskaper som Halliburton store inntekter. Men det fortelles det sikkert om i en anenn film. ;o) På tross av tittelen er denne dokumentaren om løgnene, og ikke om den egentlige årsaken til at USA gikk til krig mot Irak.

Filmen på IMDB: Uncovered: The Whole Truth about the Iraq War (2003)

Sensur og dobbeltmoral hånd i hånd

Posted in Konspirasjonsteorier, Media, Politikk by kebman on 09/12/2010

Sensuren har ingen grenser for USA og de som vil ta Wikileaks. Mens Vesten kritiserer Den store brannmuren i Kina (The Great Firewall of China), gjør de i USA nå alt de kan for å kneble Wikileaks. De påstår det er fare for liv, men saken er vel heller den at lekasjene er veldig pinlig for dem, og at måten både de og andre land fører sin politikk på er såpass korrupt at det som kommer frem i lyset også vil tvinge frem varige forandringer.

Tiltak for å sensurere Wikileaks:

 • Amerikanske soldater har blitt beordret om å ikke lese noe fra Wikileaks.
 • USA har lobbyert pengekorporasjonene PayPal, MasterCard og VISA til å stoppe pengeoverføringer til Wikileaks – noe som i seg selv kan være ulovlig. Tenkt om et land for eget forgodtbefinnende kan stoppe utbetalinger til hvem de måtte ønske, uten rettslig grunn, bare fordi de ikke liker dem? For USA er det åpenbart intet problem.
 • Den sveitsiske banken til Assange har også frosset kontoen hans.
 • Etter press har også Amazon sluttet å «hoste» Wikileaks. Nå gjøres dette istedenfor fra et europeisk selskap.
 • Wikileaks har også mistet domenenavnet sitt, som også er styrt fra USA, og må nå nøye seg med denne IPen: http://213.251.145.96/.
 • Sist men ikke minst prøver USA nå å få utlevert Assange fra England på spionanklager mens han venter på å bli utlevert til Sverige på grunn av noen ganske vage voldtektsanklager.

Det er vel første gang i historien at en voldtektsanklage har ført til etterlysning gjennom Interpol. Og når man ser at begge kvinnene hadde frivillig sex med Assange, og først gikk til politiet etter å ha pratet sammen, må man undre seg over motivet, om det da ikke er en ekte amerikansk «honeytrap». Det er selvsagt trist at kvinnene henges ut på nettet, men med en så vag sak på deres side, er det knapt merkelig at det skjer heller. Værre er det at aviser som Dagbladet fremstår som det reneste mikrofonstativ for deres advokat, og det uten å søke kommentar fra Assange selv.

På den annen side voldtektssaken uten tvil skadet både Assange og Wikileaks, derfor er det bra at en ny talsmann nå har trådt frem i lyset; islendingen Kristinn Hrafnsson.

Om ikke annet ser det ut til at Assange ligger an til å bli TIME Person of the Year, som denne TIME-twitteren viser:

Not only has Julian Assange NOT been banished from the TIME Person of the Year Poll, you can vote for him right here: http://su.pr/1rnf5m

Dagens vits: Freedom of Speech: Priceless. For everything else: MasterCard.

Svineinfluensa er Big Business

Posted in Økonomi, Helse, Konspirasjonsteorier, Penger, Politikk by kebman on 29/10/2009

Ikke bare er Svineinfluensa Big Business, men det er skitten og korrupt business som utnytter godtroende mennesker med en irrasjonell frykt for døden.

I skrivende stund sitter jeg og snørrer og sannsynligvis er det svineinfluensaen som brer seg over min magre kropp. Klart, det er kjipt, men jeg finnes ikke panikkslagen, og til nå ser det ut til å gå bra. Selvsagt vil det da være ekstra ironisk om jeg nå dør på grunn av dette, men det får stå sin prøve.

Siden april har det dødd 1000 personer i USA. Det er cirka seks måneder. Det syntes jeg var et interessant tall, så jeg gjorde litt enkel prosentregning.

Regnestykke

Variabler:

 • Befolkning i Norge: 4.840.931
 • Befolkning i USA: 307.784.000
 • Dødsfall fra introduksjonen av sykdommen og i løpet av ca seks måneder i USA: Ca 1000 amerikanere siden april.
 • I Norge har vi nå 13 dødsfall siden mai.

Dermed er det bare å begynne å regne ut.

Befolkningen i Norge / Befolkningen i USA * 100 = 1,6
Vi har altså en befolkning som tilsvarer 1,6 prosent av befolkningen i USA. Greit å vite.

1000 * 1,6 / 100 = 15,7
Vi deler altså 1000 amerikanske dødsfall på prosentsatsen for Norge, og får antall nordmenn vi kan vente at dør i løpet av en lik seksmåneders periode – gitt helt like forhold.

Oppsummering

Vi kan forvente at det – gitt helt like forhold – kommer til å dø ca 16 nordmenn i løpet av en periode på seks måneder fra introduksjonen av Svineinfluensa. Foreløpig er vi i måned 5 og dermed kan vi altså slutte oss til at vi nå, med 13 dødsfall, er i rute i forhold til utviklingen av sykdommen.

Var ikke dette enkelt, folkens? Jeg har bare testet det ut på USA, som jeg vet fører god statistikk på disse tingene, men test gjerne ut på andre land også. Selvsagt er dette en ganske unøyaktig metode, men den funker for å gi et grovt overslag. Det er jo også morsomt å se hvor godt det faktisk stemmer med dagens situasjon.

La meg sette det hele i litt bedre kontekst.

Dødelighet på grunn av vanlig influensa

Når vi nå vet at det dør over 1000  nordmenn hvert år av vanlig influensa, da virker liksom ikke tallet 16 så veldig imponerende lenger. Jada, jeg vet det bare er 16 i løpet av seks måneder, og 1000 i løpet av et helt år, jeg er ikke dum – men hvor mange flere kan det dø i løpet av nye seks måneder?

Sannsynligvis er sjansen større for at du sparer livet ved å bruke bilbelte på vei til jobben enn om du velger å ta vaksine mot Svineinfluensa. Det dør tross alt over 250 nordmenn i trafikken hvert år. Klart, er du i risikosonen, så burde du ta vaksinen. Og selvsagt kan vi ikke ha stort sykefravær innen helsevesenet under en epidemi, så disse må også vaksineres. Jeg tror faktisk vaksinen er helt trygg. (***** Her tok jeg dessverre stygt feil, og konspirasjonsteoretikerne hadde rett – vaksinen var direkte skadelig.) Det er ikke poenget i det hele tatt, egentlig.

Big Business

Men her er det som virkelig plager meg med denne sykdommen. Det er forbanna big business. Når et selskap får enerett til å selge MILLIONER av enheter til et land, da tjener dette selskapet MILLIARDER.* Ser dere den? Dette er for farmasiselskapet alene. Så kommer legestanden som tar profitt i fra videresalg, og som selvsagt lever godt om det blir panikk i befolkningen. Det er bare god markedsføring det

Politikere kan også leve godt på dette, ved å tilby «redningen» til folket, og uten å dempe panikken, komme med beroligelser om at «Joda, vi har kjøpt inn vaksine for deres skattepenger». For noe VÅS!

Blandede signaler fra legestanden bidrar til å opprettholde panikken. Det holder liv i tabloidpressen, som egentlig bare er glade til, siden ingenting selger flere aviser enn hysteri.

De fire profitørene

Det er fire grupper som tjener på dette hysteriet.

 1. Farmasiselskapene og legemiddelindustrien, selvsagt
 2. Legestanden som administrerer salg og hjelp
 3. Politikerne som administrerer bruk av skattepenger for å «redde befolkningen»
 4. Tabloidpressen som selger mer jo større krisen er

Ingen av disse er egentlig interessert i å minke hysteriet, og her er hvorfor.

Legemiddelindustrien

Farmasiselskapene ønsker å påvirke regjeringer til å gjøre STORE innkjøp. Dette er de selvsagt villig til å gjøre MYE innsats for å få til. De påvirker aktivt legestanden igjennom kampanjer, og mye har allerede vært skrevet om hvordan dette foregår, og hvor skittent dette er, til nå, så jeg trenger vel ikke si særlig mye mer.

De påvirker også politikere i krisetider, siden det da er viktig å «redde befolkninger». Dette er BIG business, og får de først en kontrakt i et land, kan de nærmest tenke på et tall, og så håve inn hvor mye de enn ønsker, så lenge de klarer å produsere nok medisin.

Legestanden

Legestanden er selvsagt kjøpt og betalt av legemiddelindustrien. De har allerede skyhøy lønn, men i krisetider, uansett om det er en faktisk krise eller ikke, kan de sette seg på bakbena om de føler at de ikke får nok betalt. Aftenposten-artikkelen er et godt eksempel på dette, så heldigvis er det noen som skriker ut.

Politikere og regjering

Denne gjengen har egentlig ikke filla peiling på epidemologi og sykdomsforløp, og er derfor avhengig av uavhengige kilder for å sanke inn god informasjon om hvilken strategi de bør velge. Dette er det LITE av i Norge, og spesielt de rikeste organisasjonene spytter inn MYE penger for å lobbyere politikere til å ta avgjørelser som er fordelaktig for legestanden og legemiddelindustrien. Dette kan de gjøre med enkelt «forsikringssalg», hvor de fritar seg selv for ansvar og heller sprer frykt for hvordan fremtiden kan utarte seg. «Bedre å kjøpe vaksine av oss, enn å risikere Svartedauden v2.0,» ikke sant? Her er politikere relativt lett å påvirke, spesielt siden de mangler et system av virkelig uavhengige helseinformasjon.

Når de endelig har gått til innkjøp av legemidler, og i tillegg brukt MILLIARDER på det, har det selvsagt ingen hensikt å på noen måter prøve å stoppe eventuelt hysteri, for Gud forby, da kunne jo noen av velgerne kanskje klage på at pengene var brukt feil – det er jo tross alt snakk om MILLIARDER! Det ville jo vært intet mindre enn en SKANDALE! Dermed er det enkelt å legge seg på en linje hvor man ikke forsøker å dempe hysteriet nevneverdig med offentlige uttalelser, rett og slett fordi det redder ræva til politikere som forvalter våre skattepenger på en helt uforsvarlig måte.

Når det er sagt, så ser jeg nå at det stort sett kun er vaksine til risikogruppen, og i så fall har regjeringen gjort riktig, etter min mening. Det er tross alt en sykdom som er mye mindre farlig enn vanlig influensa vi snakker om her, og da trengs egentlig ikke mer.

Tabloidpressen

Tabloidpressen er jo tabloidpressen. Med en gang de begynner å trykke kritiske nyheter som faktisk går til bunns i om sykdommen er så farlig som alle skal ha det til, så sager de egentlig av inntektsgreinen de sitter på, for kritisk journalistikk er jo tross alt kjedelig… Heldigvis har dette i løpet av denne «krisen» gitt en på trynet til aviser som VG og Dagbladet da folk etterhvert har begynt å klage høylydt på krisemaksimering og hysteri som bedrives i disse engang gode avisene.

Men at tabloidpressen nører opp under hysteri, er jo gammelt nytt og noe vi egentlig kan vente. Det som egentlig er mye mer skremmende er den ukritiske holdningen pressen har til legemiddelindustrien og regjeringens håndtering av denne. Når man tenker på hvor høyt snitt man må ha for å komme inn på journalisthøgskolene i Volda og i Oslo, er må det jo være en fallitterklæring å få jobb i aviser som ikke bryr seg en døyt om å være kritisk.

Krisen er over

Heldigvis ser det ut som hysteriet snart er over, og ikke på grunn av disse fire. Det er rett og slett et resultat av vi nå har fri tilgang til informasjon igjennom Internett. Så hurra for fri flyt av informasjon. Forresten, la gjerne dette være en påminner om at vi må kjempe for et fritt Internett. Det er nemlig grunnen til at også du irriterer deg over det teite hysteriet som er laget ut av denne egentlig helt ufarlige sykdommen.

Post

* I ettertid skjønner jeg at det har vært brukt ca 650 millioner kroner på selve vaksineinnkjøpet, dvs. ca 9 millioner brukerdoser. Ikke milliarder, altså, men ille nok. Totalkostnaden kommer uansett over en milliard for staten.

Det som virkelig slo til, var min lille matematisk utregnede spådom.

** Per februar 2010 tar svineinfluensaen stadig færre liv. Grunnen er selvsagt at folk har blitt resistente, både på grunn av vaksine, men mest av alt på grunn av naturens gang. I vaken av «pandemien» har WHO sagt at de vil revurdere bruken av ordet «pandemi», og en ny skandale avslørte at hele verden står igjen med overskudd av tusenvis, kanskje millioner, av vaksinedoser.

*** – Faren ved svineinfluensa ble overdrevet skriver Forskning.no i dag 14. oktober 2010. Kom jo ikke akkurat som en bombe…

**** 4. januar 2011: I’m just saying… Influensavaksiner har nesten ingen effekt

***** 25. november 2016: Har betalt 233 millioner i erstatning for svineinfluensavaksinen

 

Sikkerhet på flyplasser

Posted in Konspirasjonsteorier, Kriminalitet, Politikk, Reise, Sikkerhet by kebman on 17/07/2009

Proffesjonelle banditter herjer på Gardermoen står det å lese på  Dagbladet.no. Mens en hel hær av sikkerhetsvakter mistenker alle reisende for å være potensielle terrorister, går altså de virkelige bandittene fri… Snakk om feilprioritering!

Iranske snikskyttere

Posted in Konspirasjonsteorier, Nyheter, Politikk by kebman on 18/04/2009

Slik kamuflerer iranske snikskytter seg, kan VG fortelle. Merkelig da at de bærer på Kalashnikov AKM, et av verdens minst nøyaktige automatvåpen. Når man tenker på hvor ofte disse skogtrollene kommer til å bomme på lengre avstand, er det ikke rart at de trenger god kamuflasje. Eller har kanskje Ahmadinejad egentlig utviklet en ny soldattype som er så stygg i dagslys at de ikke kan vises for andre enn fienden?

Mysteriet David Weiss

Posted in Konspirasjonsteorier, Nyheter, Politikk by kebman on 04/04/2009
Hvem er det som konspirerer?

Hvem er det som konspirerer?

Det slår meg at noen definitivt har ønsket å svekke forholdet mellom Norge og Israel med uttalelsene fra «David Weiss», fiktiv offiser i Forsvaret, i Aftenposten, VG og Dagbladet – noe som igjen førte til store oppslag i Israelsk media og blant annet Jerusalem Post. Gitt nyårets store anti-Israelske demonstrasjoner har det uten tvil vært svært effektivt. Norge blir her offer for et internasjonalt maktspill det ikke er mulig å spore årsaken til eller å finne ut av hvilket motiv som egentlig ligger bak.

Ting man må spørre seg er, hvem vinner på slike uttalelser? Hvis dette fører til at USA og Israel begynner å utøve press på Norge for å rette på tilstander som ikke eksisterer, eller at de trekker seg fra samarbeid med oss… Hvem har noe å vinne på det?

I første omgang fører det til at Norges renommé i Israel blir dårligere, og at Norges posisjon som nøytral part i konflikten mellom Israel og Palestina svekkes kraftig. Regionalt i Israel kan det godt tenkes at det er mange krefter som ønkser andre til å mekle i konlflikten.

Selv om Forsvaret nå avkrefter David Weiss sin eksistens, tror jeg skaden allerede har skjedd. Kanskje er kjører Jerusalem Post saken om Forsvarets benektelse av Weiss’ eksistens – men hvem kommer til å tro på det?